HISTORIE

Folkloristische dansgroep “’t Olde Getrouw” werd opgericht in 1949. 

Het streven van de groep is om oude dansen en kleding van ± 1900 te bewaren: ‘trouw te blijven’.
Het repertoire bevat 48 verschillende dansen. 

In de loop der jaren werden door heel Europa kontakten gelegd. Duitsland, België,
Engeland, Denemarken, Noorwegen, Zwitserland, Oostenrijk, Tsjechië, Frankrijk,
Italië, Polen en Roemenië werden bezocht en vele groepen werden uitgenodigd voor
een bezoek aan Varsseveld en optredens.
Zelfs werd de dansgroep uitgenodigd voor een groot, internationaal festival in Zuid-Korea.
Door het dansen werden vele vriendschappen gesloten. 

De groep wordt begeleid door ‘spölleu’, zij bespelen de echte ouderwetse  ‘trekzak’.
Dit is geen accordeon, zoals bij veel groepen het geval is, doch de trekharmonica.
 

De dames dragen een originele ‘knipmutse’. Het wassen, stijven, strijken en plooien
is een vak apart en neemt vele uren in beslag. 
Enkele dames van de groep kunnen
gelukkig dit karwei zelf klaren en geven (desgevraagd) ook graag uitleg over dit ‘ambacht’.