Het streven van de groep is om elke vijf jaar een internationaal folklorefestival te
organiseren in Varsseveld. 
Het eerste festival was in 1989 t.g.v. het veertig jarig
bestaan van onze dansgroep.

 

Altijd worden circa vijf groepen uitgenodigd uit verschillende landen. De deelnemers
verblijven dan in gastgezinnen in Varsseveld en omgeving. 
Sommigen gezinnen zijn reeds
5 keer gastgezin geweest en beleven hier veel plezier aan.

  

Er wordt opgetreden in het dorp en in de sporthal van Varsseveld. Voor de bezoekende

groepen wordt er een uitstapje georganiseerd zodat men wat van Nederland te zien krijgt.

Burgemeester en wethouders zijn ook altijd bereid om een officiële ontvangst van
afgevaardigden van elke groep te organiseren, waar dan cadeaus worden uitgewisseld en
met ieder een praatje wordt gemaakt.

Op zondagmorgen is er de gezamenlijke kerkdienst. Hier wordt door iedere groep een
bijdrage aan geleverd. ’t Is een bijzondere ervaring: al die verschillende kostuums in de
kerk terwijl er samen wordt gezongen in verschillende talen.

Op zo’n moment is ‘verbroedering’ tussen mensen zeer dichtbij.